FRP Kompozit Testleri

Pull-Off Testleri 2009’dan önce, çekme testleri için kılavuz olarak kullanılan standart ASTM’dir (2009b). Bu standart, öncelikle kaplamaların çekme dayanımı için bir test yöntemi olarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte, numune hazırlama ve test prosedürlerindeki benzerlikler nedeniyle, standart, önceki çalışmalar tarafından betona bağlanmış FRP malzemelerinin çekme dayanımının test edilmesine yönelik bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bu özel test uygulamasının […]

karbon Fiber

karbon Fiber Hakkında Karbon fiber kompozitler, karbon fiberin bir matris olarak bilinen destekleyici bir malzemeye gömülmesiyle oluşturulan hafif, yüksek dayanımlı yapılardır. Malzemelerin birleştirilmesiyle, üreticiler karbon fiberin hem sağlamlığına hem de sertliğine ve matris malzemesinin dayanıklılığına ve çok yönlülüğüne, tipik olarak bir plastik reçineye sahip parçalar üretebilir. Her biri bir dizi kullanım için uygun kılan çeşitli […]

FRP ile Güçlendirme

FRP ile takviye Günümüzde, güçlendirme, FRP kullanımı ve damper kullanımı gibi modern güçlendirme yöntemleri, geleneksel ve geleneksel güçlendirme yöntemlerinden ziyade yerine yerleştirilmektedir. FRP güçlendirme sistemi, çeşitli endüstrilerde binaların güçlendirilmesi, yapıların güçlendirilmesi ve koruyucu kaplamaların yeni yöntemlerinden biridir. FRP uyarlamasının önemli avantajlarından biri, çekme dayanımı ve çok düşük ağırlık olabilir. Günümüzde yoğun olarak kullanılan bina ve […]

Yapı Güçlendirmesi

Güçlendirmede Amaç Güçlendirme ile hedeflenen, ortada henüz herhangi bir hasar yok iken, yapılan değerlendirme sonucunda istenen düzeyde güvenlik tasımadığı ya da kusurlu nitelikler tasıdığı anlasılan bir yapının deprem hasarlarına neden olacak kusurlarının giderilmesi, deprem güvenliğini arttırmaya yönelik yeni elemanlar eklenmesi, kütle azaltılması, mevcut elemanlarının deprem davranıslarının gelistirilmesi, kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması ve yapının olması gereken […]

Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi

FRP kullanarak binanın güçlendirilmesi Beton ve çelik yapılar için güçlendirme projeleri sürecinde FRP kompozit teknolojisini geliştirerek, betonarme sisteminin çelik sac ve betonla zayıf yönlerini iyileştirdi Son yıllarda, kompozit gibi FRP kompozitlerin üretimi için yeni teknikler oluşturarak Karma hibrit (hibrit) ve kullanımları için önceden entegre edilmiş kompozitler geliştirilmiştir. Betonarme üyelerin FRP malzemelerle betonlanması bu üyelerin bükülme […]

Bina Güçlendirmesi

Modern güçlendirme yöntemleri Günümüzde, binaların güçlendirilmesi ve endüstriyel, petrol, gaz, deniz yapılarının onarımı ve güçlendirilmesi için uygun bir çözüm bulmak … Mevcut yapıların yeni yapılarla değiştirilmesi sık sık ekonomik olarak mümkün değildir, aynı zamanda faaliyetlerin durdurulması olasılığı da vardır. Hayati yapılar olarak kabul edilmeyen bu yapıların birçoğu büyük öneme sahiptir. Yanlış bir şekilde yeniden yapılanma […]