Kirişlerin güçlendirme

FRP iyileştirme teknolojisi son yıllarda inşaat mühendisliği alanında tanıtıldı. Yapısal uygulamalar için FRP esas olarak iki alanda kullanılmaktadır. Birinci alan, betonarme yapılarda çelik takviye çubukları veya ön gerdirme şeritleri yerine FRP çubuklarının kullanılmasını içerir. Diğer uygulama, yapısal olarak eksik yapısal elemanları FRP’nin harici uygulaması ile güçlendirmektir. FRP, betonarme yapı elemanlarına harici yapıştırma, ambalajlama ve yüzeye […]

Sütunların Güçlendirilmesi

Son yıllarda, inşaat sektörü mevcut yapıları restore etmek, güçlendirmek ve yükseltmek için artan bir talep yaşamıştır. Bu, çevresel bozulma, tasarım yetersizlikleri, kötü inşaat uygulamaları, düzenli bakım eksikliği, uygulama kodlarının revizyonu, yüklerde artış ve sismik koşullar gibi çeşitli nedenlere bağlanabilir. Tüm yapılar deprem sırasında hasar görebilir. Şiddetli bir deprem sırasında, yapının elastik olmayan deformasyona uğrayacağı ve […]

Beton döşemelerin Güçlendirilmesi

Yapısal mühendislik alanında özellikle Fiber Takviyeli Polimer (FRP) CTech-LLC® sistemlerinin ileri kompozit malzemelerin uygulamalarına daha fazla dikkat gösterilmiştir. Son zamanlarda inşaat malzemeleri olarak FRP kompozitlerin kapsamlı uygulamaları gerçekleştirilmiştir. FRP CTech-LLC® kompozitler hafif, yüksek mukavemetli, aşındırıcı olmayan ve manyetik olmayan malzemelerdir. Bu malzemelerin hem yeni hem de mevcut yapıları kapsayan geniş çaplı güncel, güncel ve potansiyel […]

Boru hatlarının güçlendirilmesi

Mevcut boru hatlarını güçlendirmek ve / veya rehabilite etmek için CTech-LLC®kompozit sistemlerinin kullanılması, enerji santrali ve kamu hizmeti kuruluşu yöneticileri arasında giderek artan bir şekilde kabul görmektedir. Kaplamaların çok çeşitli çaplara ve uzunluklara uygunluğu, yüksek mukavemet özellikleri, hafifliği, geçirimsizliği, inceliği ve hızlı uygulama / montaj oranı, birçok yöneticinin FRP kaplamalarını diğer retrofit alternatiflere tercih etmelerinin […]

Duvarların Güçlendirilmesi

Yapısal zayıflık veya aşırı yüklenme, dinamik titreşimler, yerleşimler ve düzlem içi ve düzlem dışı deformasyonlar yapıların bozulmasına neden olabilir. Özellikle duvarcılık yapıları, aşırı stresli durumlarda insan yaşamını tehdit edebilecek özelliklere sahiptir. Bunlar arasında açılmamış parapetler; çatı, zemin ve levhalara yetersiz bağlantılar; ve kırılgan elemanlar. Masonluk Derneği, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve diğer kuruluşlar, URM […]

Tankların ve Siloların Güçlendirilmesi

Tahıl siloları tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuru / ıslak yükleme döngüleri içerebilecek çevresel koşullar, güçlendirici çeliğin korozyonuna ve beton duvarların çatlamasına neden olur. Çatlakların enjekte edilebilmesine ve epoksi ile doldurulabilmesine rağmen, bu çözüm çelik takviyesinin korozyonunun neden olduğu mukavemet kaybını gidermez. Çelik plakaların siloların dış tarafına tutturulması, çelik plakaların aşınmasını önlemek için bakım gerektirecek […]